Colejobs - Trabajar para educar en Colegios y Escuelas

Acceso zona de usuarios

Darse de Alta

¿Has olvidado la contraseña?

Oferta de Empleo - Suport d'Educació Infantil

Datos Empresa

SD Human Capital

Empresa: SD Human Capital

Sector: RRHH

Descripción empresa: Consultoría de selección

Web: http://www.sdhumancapital.com

Oferta

Nombre del puesto: Suport d'Educació Infantil

Categoría: No Docente

Subcategoría: Servicios

Área:

Población: Barcelona

Provincia: Barcelona

Vacantes: 1

Descripción de la oferta: DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

A SD Human Capital cerquem per al nostre client, una escola concertada, a una persona per donar

SUPORT D’EDUCACIÓ INFANTIL


¿Quina serà la teva MISSIÓ?

Donar suport al personal docent i no docent de l’etapa d’Educació Infantil en el desenvolupament de les activitats pròpies de l’etapa en els àmbits de funcionament lectius i no lectius.


¿Quines són les FUNCIONS principals?

Dins de l’àmbit lectiu:
• Col·laborar en les tasques que determini la Coordinació d’etapa.
• Donar suport al/a mestre/a en el desenvolupament de les activitats lectives a l’aula, tan en la seva totalitat com en grups reduïts.
• Col·laborar en les activitats d’atenció a les necessitats educatives bàsiques i especials dels infants.
• Donar suport en els desplaçaments a l’exterior, en les sortides escolars i les activitats complementàries del centre.
• Realitzar les vigilàncies dels patis lectius y col·laborar en els processos d’entrada i sortida de l’alumnat.
• Participar en les reunions informatives i altres activitats que es realitzin amb les famílies.

Dins de l’àmbit no lectiu:
• Tenir cura de forma activa dels/de les alumnes en les diferents activitats no lectives programades, vetllant per evitar i prevenir possibles perills.
• Conduir i portar a terme les activitats programades si s’escau i animar i procurar el joc col·lectiu.
• Participar seguint les indicacions dels i les directores de lleure en les activitats de planificació i preparació dels casals i colònies d’estiu i períodes de vacances.
• Afavorir la convivència dels i de les alumnes, evitant enfrontament, baralles i jocs amb instruments perillosos.
• Fer l’atenció a les famílies quan correspongui.


I, ¿què t’OFERIM?

• Categoria laboral: zelador/a
• Jornada: 38 hores a la setmana en calendari lectiu i 30 hores a la setmana en no lectiu.
• Vacances: Nadal i Setmana Santa igual que les vacances escolars i a l’estiu durant el mes d’agost.
• Horari segons calendari escolar de cada curs.
• Salari: 15.398,88 euros bruts a l’any (14 pagues), més dinar.

Requisitos

Estudios Mínimos: FP1 Ciclo Grado Medio

Rama: Servicios Socioculturales y a la Comunidad

Especialidad: Atención sociosanitaria

C.A.P.: No

Experiencia mínima: No

Otros requisitos: ¿Quins REQUISITS s’han de complir per a ser candidat?

• CFGM de Educació Infantil, Integració social, Atenció a persones en situació de dependència (o assimilable).
• Anglès nivell intermedi-alt (B2 o First Certificate).
• Preferiblement titulació en educació en el lleure.


¿Quines altres HABILITATS són necessàries?

• Persona flexible, creativa, dinàmica, empàtica, amb interès pel mon educatiu.
• Bona comunicació.
• Persona amb visió global i capaç d’entendre l’escola en la seva globalitat, no només la de la pròpia àrea.
• Amb interès per formar-se.

Información sobre el contrato

Jornada: Completa

Volver

* Para poder inscribirse en las ofertas debe estar registrado

Usamos cookies Ver detalles Al navegar  que recojamos,usemos y cedamos tus datos
Política de Privacidad y cookies
Ofertas de Empleo en Colegios y Escuelas por Provincias