Empresa - Colegio de Fomento Canigó

  • Colegio de Fomento Canigó
  • Nombre empresa: Colegio de Fomento Canigó
  • Sector: Colegio Concertado
  • Web: https://www.fomento.edu/canigo/
  • Provincia: Barcelona
  • Población: Barcelona
  • Descripción: Canigó és un col·legi concertat trilingüe (anglès, català i castellà) de Barcelona i Centre Preparador per als exàmens oficials de Cambridge. Fou fundat l’any 1964 per un grup de pares i educadors en el marc del projecte educatiu de Fomento de Centros de Enseñanza.

Volver